O nama

Udruga Kuća Nade je mjesto susreta i suradnje svih ljudi dobre volje, mjesto koje potiče i razvija održivu promjenu i unapređuje kvalitetu života u zajednici. Prostor djelovanja Kuće Nade je bivša ruševina policijske postaje u Gajnicama koju je Udruga u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske dobila na višegodišnje korištenje, a koju je doniranim sredstvima iz temelja obnovila i privela novoj namjeni.

Svrha postojanja udruge Kuća Nade su društveno-socijalni programi za razvoj lokalne zajednice. U Kući Nade stvaraju se, razvijaju i provode programi, projekti i aktivnosti kao odgovor na konkretne potrebe lokalne zajednice i društva u cjelini.


Ciljevi

1. Poticati društvenu solidarnost i brigu o ranjivim skupinama, prevenciju nasilja; promicati nenasilje i izgradnju mira, pomirenja i povjerenja.

2. Razvijati građansko društvo, poticati razvoj i multikulturalnost u lokalnoj zajednici.

3. Suzbijati i štititi od diskriminacije i ostale djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava, te vjerskih prava i sloboda.

4. Promicati razvoj i zaštitu odgoja i obrazovanja, zalaganje za stručni rad i istraživanje.

5. Uspostava i razvoj međunarodne suradnje na području programa edukacije i pomoći djeci, mladima, ranjivim skupinama i generaciji treće životne dobi.

6. Unapređenje i zaštita zdravlja te prevencija i suzbijanje ovisnosti.

7. Razvijanje socijalnog poduzetništva.

8. Promocija sporta i zdravog načina življenja.


Načela i vrijednosti

Načela i vrijednosti koje u svom radu Kuća Nade nastoji držati i promicati su: jednostavnost, uvažavanje, poštovanje, uključivost, odgovornost, dosljednost, samoodrživost, transparentnost, volontiranje, timski rad, stručnost, cjeloživotno učenje, multikulturalnost i cjelovitost.

Udruga Kuća Nade se nastoji ravnati po načelima kršćanske vjere i djelovati prema idealu Isusovih socijalnih principa i vrijednosti.